Základní škola T.G.Masaryka Milovice
Class
Teacher
Základní škola T.G.Masaryka Milovice 309 | Učebna HV
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:35 - 16:20
Mon
7.A celá
309
OSV
Šed
7.A Ma1
309
M
Šed
8.C ma1
309
M
Šed
5.D An1
309
A
HM
7.C An2
309
A
Au
Tue
6.C celá
309
F
DJ
8.B An1
309
M
ŠV
8.C M3
309
M
Šed
9.A celá
309
M
Šed
9.A Č2
309
M
Šed
9.A Č1
309
M
Šed
Wed
7.A celá
309
Z
Jel
8.C ma1
309
M
Šed
7.A Ma1
309
M
Šed
9.A celá
309
M
Šed
7.A An2
309
A
ŠH
Thu
9.A celá
309
M
Šed
7.A M3
309
M
Šed
7.A An1
309
M
Šed
8.C ma1
309
M
Šed
7.A R1
309
R
Kor
8.C celá
309
VP
Šed
Fri
7.A celá
309
Č
ŠH
7.A Ma1
309
M
Šed
7.A celá
309
D
Tře
7.A celá
309
F
ŠV
7.A An2
309
A
ŠH
7.A celá
309
Z
Jel
Powered by