Základní škola T.G.Masaryka Milovice
Class
Teacher
Základní škola T.G.Masaryka Milovice 9.A
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:35 - 16:20
Mon
Dz2
202
DZ
309
OSV
Šed
309
M
Šed
N1
210
N
Hr
R1
403
R
Šos
307
Ch
Pe
310
Č
ŠH
TV1
Sok
TV
Br
TV3
TV
BK
Tue
302
F
Kro
An1
310
Č
ŠH
An2
309
M
Šed
An2
310
Č
ŠH
An1
302
M
Šed
310
Č
ŠH
310
HV
OrA
An1
202
A
Au
An2
405
A
Mi
SA1
Sok
SA
Kr
Wed
207
VkO
Pe
An1
418
A
Au
An2
405
A
Mi
309
M
Šed
302
D
Voj
307
Ch
Pe
An1
418
If
An2
409
If
DZ
An1
418
If
An2
409
If
DZ
Thu
TV1
Sko
TV
Br
TV3
Sok
TV
BK
An1
401
VV
OrA
An2
002
VV
VP
310
Č
ŠH
N1
209
N
Hr
R1
403
R
Šos
207
D
Voj
308
Časp
Hr
At
002
At
Da
Eko
404
Eko
Vj
KoA
202
KoA
ŠD
Ko
Sut
Kon
DZ
SAd
SA
BoS
SAch
Sok
SA
KM
Žu
418
Žu
KD
Fri
404
BK
An1
309
A
Au
An2
405
A
Mi
309
M
Šed
309
Vkz
BK
302
F
Kro
309
Z
Kra
Powered by