Základní škola T.G.Masaryka Milovice
Class
Teacher
Základní škola T.G.Masaryka Milovice 7.A
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:35 - 16:20
Mon
Dz1
304
DZ
Dob
308
OSV
Hr
An1
418
F
ŠV
An2
403
F
SJ
An1
404
A
SM
An2
310
Č
ŠH
An2
202
A
HJ
An1
310
Č
ŠH
302
M
Hr
Fg
308
Fg
Hr
It
113
Ita
Fis
Pp1
403
Pp
Pe
SA2
Sok
SA
KM
Prp2
404
Pzp
BK
Tue
TV1
TV
BK
Chl
Sko
TV
KM
N1
303
N
Hr
R1
407
R
Kor
An1
114
L: Časp
Kr
An2
Sut
L: Časp
Kor
An1
002
S: VV
OrA
An2
S20
S: VV
An1
114
L: Časp
Kr
An2
Sut
L: Časp
Kor
An1
002
S: VV
OrA
An2
S20
S: VV
An1
308
A
SM
An2
202
A
HJ
Ts2
TaS
Fis
Wed
EZ2
404
EV
Vj
308
M
Hr
An1
404
Vj
An2
403
BK
An2
202
A
HJ
An1
308
M
Hr
304
D
310
Č
ŠH
309
HV
SA
TV1
Sok
TV
BK
Chl
TV
KM
Thu
308
VkO
Pe
310
Č
ŠH
210
Z
BoS
308
F
SJ
An1
418
If
Ca
An2
409
If
DZ
An1
418
If
Ca
An2
409
If
DZ
Ko
Sut
Kon
Kor
Žu1
310
Žu
ŠH
Fri
N1
403
N
Hr
R1
203
R
Kor
210
Z
BoS
308
M
Hr
310
Č
ŠH
An1
204
A
SM
An2
308
M
Hr
304
D
Powered by