Základní škola T.G.Masaryka Milovice
Class
Teacher
Základní škola T.G.Masaryka Milovice 7.A
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:35 - 16:20
Mon
Dz1
304
DZ
Dob
308
OSV
Hr
310
F
ŠV
An1
404
A
Br
An2
310
Č
ŠH
An2
202
A
HJ
An1
310
Č
ŠH
302
M
Hr
Fg
308
Fg
Hr
It
113
Ita
Fis
Pp1
403
Pp
Pe
SA2
Sok
SA
KM
Prp2
404
Pzp
BK
Tue
TV1
TV
BK
Chl
Sko
TV
KM
N1
303
N
Hr
R1
407
R
Fla
An1
Sut
L: Časp
VP
An2
114
L: Časp
Kr
An1
S20
S: VV
An2
002
S: VV
OrA
An1
Sut
L: Časp
VP
An2
114
L: Časp
Kr
An1
S20
S: VV
An2
002
S: VV
OrA
An1
308
A
Br
An2
202
A
HJ
Ts2
TaS
Fis
Wed
308
M
Hr
An1
404
Vj
An2
403
BK
An2
202
A
HJ
An1
308
M
Hr
304
D
310
Č
ŠH
302
F
ŠV
TV1
Sok
TV
BK
Chl
TV
KM
Thu
308
VkO
KD
310
Č
ŠH
210
Z
BoS
308
HV
SA
An1
418
If
Ca
An2
409
If
DZ
An1
418
If
Ca
An2
409
If
DZ
Ko
Sut
Kon
DZ
Žu1
310
Žu
ŠH
Fri
N1
403
N
Hr
R1
203
R
Fla
207
Z
BoS
308
M
Hr
310
Č
ŠH
An1
204
A
Br
An2
308
M
Hr
304
D
Powered by