Základní škola T.G.Masaryka Milovice
Class
Teacher
Základní škola T.G.Masaryka Milovice 8.C
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
9:00 - 9:45
3
10:05 - 10:50
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:35 - 16:20
Mon
Dz1
208
DZ
Mi
209
OSV
Ži
209
Ch
Pe
209
M
Šed
NJ1
407
N
Šp
RJ1
209
R
Au
An1
202
A
HJ
An2
209
A
Mi
209
VV
Mach
Tue
209
D
Tře
An2
209
Č
Voj
An1
407
M
Šed
An1
302
Č
Voj
An2
209
M
Šed
An1
202
A
HJ
An2
209
A
Mi
209
Vj
209
Vkz
Vj
Wed
EZ2
404
EV
Vj
209
M
Šed
Klu
HV
Ži
209
Vj
209
Č
Voj
209
F
ŠV
TV
Ži
Thu
An1
202
A
HJ
An2
209
A
Mi
209
Z
BoS
209
Ch
Pe
209
M
Šed
209
Č
Voj
AJ1
418
If
DZ
AJ2
409
If
Hru
209
VP
Šed
Fri
NJ1
209
N
Šp
RJ1
405
R
Au
209
Z
BoS
Sok
TV
Ži
209
Č
Voj
209
D
Tře
209
F
ŠV
Powered by